top of page

Newsletter No10-2022: Discover Viet Model's paint technique [VN bên dưới]

Updated: Mar 2, 2023


Paint technique at Viet Model is based on 3 important factors, which help our products always have high quality and outstanding aesthetics: International quality controling system; Scientific process; Reporting, Strict quality controling and Inspection.

Working and complying with the process: After receiving details and product from the Technical Assembly Department, each painting stage is always guaranteed to follow the process with scientific and effectiveness.

Building a quality assurance system according to international standards: Paint technique as well as techniques at Viet Model comply with the Art and Technology quality controling system, ISO 9001-2015 quality management system, Input material controling system.

Work report and strict controlling: Periodic reports and quality control on a weekly, monthly and project-by-project basis, ensuring compliance with the project concept and customer requirements.

We would like to invite our customer to watch the video of painting techniques at Viet Model through the video above.

___________________

Kỹ thuật sơn tại Mô hình Việt dựa trên 3 yếu tố quan trọng, giúp thành phẩm luôn có chất lượng cao và sở hữu tính thẩm mỹ vượt trội: Hệ thống kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế; Quy trình khoa học; Báo cáo, kiểm tra, giám sát chất lượng chặt chẽ.

Làm việc, tuân thủ quy trình: Sau khi nhận bàn giao từ phòng Ghép kỹ thuật, từng công đoạn sơn luôn đảm bảo thực hiện lần lượt theo đúng quy trình, khoa học và chính xác về mặt kỹ thuật.

Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Kỹ thuật sơn cũng như các kỹ thuật tại Mô hình Việt tuân thủ Hệ thống kiểm soát chất lượng về mỹ thuật và kỹ thuật, Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và Hệ thống kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào.

Báo cáo và kiểm soát chặt chẽ: Thực hiện báo cáo và kiểm soát chất lượng định kỳ theo tuần, tháng và theo từng dự án, đảm bảo tuân thủ theo concept dự án và đúng yêu cầu của khách hàng.

Kính mời Quý khách hàng cùng theo dõi những hình ảnh về kỹ thuật sơn tại Mô hình Việt qua video bên trên.

See more:


__________________

Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/colors-del

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/qcDvoHwepQY

18 views0 comments

Comments


bottom of page